اسپانسرشیپ خانواده

اسپانسر کردن والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگها از اول ژانویه به مدت محدود